Głubczyce – historiczne centrum

W historicznym centrum Głubczyc znajduje się wiele atrakcji turystycznych, takich jak pierścień murów miejskich z dobrze zachowanymi basztami z XIII wieku. Warto również odwiedzić klasztor oo. Franciszkanów lub koćioł parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

 • Mury miejskie. Pierścień miejskich murów obronnych zbudowano w II poł. XIII wieku z łupków iłowych. W obwodzie było 19 baszt i 3 bramy miejskie. Trzy zachowane baszty, podobne jak pozostałe od północy, wzniesiono na planie ostrołuku – to jedyny przykład takiego planu murów miejskich w Polsce.
 • Park Miejski rozciąga się w południowej części miasta, ze wschodu na zachód wzdłuż lewego brzegu rzeki Psiny. Jego założenie miasto zawdzięcza radnemu, lekarzowi medycyny Josephowi Laufferowi, który w roku 1837 wystąpił z inicjatywą osuszenia bagien i usunięcia drugiego koryta Psiny, przebiegającej dawniej przez środek dzisiejszego parku. Najstarszą jego częścią jest jego wschodni odcinka od pomnika koło poczty do fontanny z kamiennymi zwierzętami.
 • Koscół Parafialny pw. Narodzenia Najswiętszej Marii Panny. Gotycki kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XIII wieku, rozbudowany
  w XIV wieku, a następnie w latach 1903-1907 wg projektu M. Hasaka. Wystrój kościoła pochodzi z II połowy XIX wieku i lat 1903-1907. Warto także wspomnieć, że w kościele znajdują się ponad 100-letnie 60 głosowe organy warsztatu organomistrzowskiego Gebruder Rieger z pobliskiego Krnova. W katalogu firmy rokiem ich budowy jest rok 1907.
 • Klasztor i kościół Franciszkanów. Kościół i klasztor franciszkanów zostały ufundowane w 1448 r. przez ostatniego księcia opawsko-głubczyckiego z rodu Przemyślidów – Jana Pobożnego. Istniejący obecnie kompleks powstał w latach 1753–70 wg projektu Jana Innocentego Töppera z Prudnika. Obejmuje on budynek klasztoru w formie czworoboku z wirydarzem pośrodku oraz barokowy kościół pw. św św. Idziego
  i Bernardyna. Nad portalem kościoła dostrzec można płaskorzeźbione godło zakonu franciszkanów: skrzyżowane ramiona Chrystusa i św. Franciszka z Asyżu. Wystrój jednonawowej świątyni utrzymany jest w stylu barokowo-rokokowym. Do klasztoru przylega budynek wzniesiony w 1752 r., w którym niegdyś mieściło się gimnazjum.
 • Ratusz Miejski. Pisemna informacja o ratuszu w Głubczycach pochodzi już z 2. poł. XIV wieku. Powstał on na miejscu dawnego domu kupieckiego z wykorzystaniem elementów dawnej budowli. W XVI stuleciu został przebudowany na modłę renesansową, a w XIX i w 1. poł. XX stulecia przekształcono go w budowlę neogotycką. W marcu 1945 r. Głubczyce zostały zbombardowane, a ratusz spłonął. Jego wypalona ruina po wojnie była stopniowo rozbierana, aż wreszcie pozostał jedynie kikut wieży
  i obmurowanie parteru. Dopiero w 2006 r. ówczesne władze miasta podjęły się odbudowy tego obiektu. Uroczyste otwarcie wskrzeszonego z popiołów zabytku odbyło się w 2008 r. Obecnie w ratuszu mieszczą się biblioteka i muzeum, a jego wieża jest świetnym punktem widokowym.

Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb