Rezerwat przyrody

Rezerwat przyrody– Krasovský kotel

W zachodniej częśći mikroregionu Krnov, około 2,5 km od Krasova na powierzchni 11,46 ha znajduje się rezerwat przyrody Krasovský kotel. Ten twór przyrody ogłoszony był rezerwatem w roku 1989. Chodzi o bogate w gatunki podmokłe łąki znajdujące się na wysokości 660 m n.p.m. Łąki oddzielone są od gruntów rolniczych zaroślami leśnymi. Ochrona przyrody zapewnia stałą opiekę nad terenem. Łąka musi być corocznie koszona, po rozkwicie roślin chronionych, musi być także likwidowany nalot roślin drzewiastych. W okolicy występuje bogata populacja mieczyków dachówkowatych, który należy do chronionego gatunku roślin. Występuje tu również wyczyniec polny, śmiałek darniowy, ostrożeń łąkowy, trzciniak łąkowy. W olszynie,w częściach południowo - wschodnich, możemy zobaczyć ciemiężyce zieloną, a we wschodniej części, w lesie świerkowym, trzcinnika owłosionego.

 

 

Rezerwat przyrody – Radim

Na północny - zachód od osady Radim znajduje się chroniony rejon o powierzchni 19,25 ha, który pomnikiem przyrody ogłoszony został w roku 1969. Rezerwat Radim zajmuje szczytową część i północne zbocze pagórka Kopřivná oraz okolice wierzchołka nazywanego U dubu. Wysokość waha się między 430 – 556 m n.p.m. Okolica skrywa resztki naturalnych kwiatowych buczyn z pierwotnym jasenicznym modrzewiem. Niektóre porosty mają już około 140 lat.

Rosną tutaj typowe gatunki, jak np. przytulia wonna, szczyr trwały, narecznica samcza, czworolist pospolity, prosownica i czerniec gronkowy.

 

Rezerwat przyrody– Velký pavlovický rybník (Wielki staw Pavlovický)

Wielki staw Pavlovický jest rezerwatem przyrody, który roztacza się w Osoblažskim cyplu w południowym kierunku od gminy Slezské Pavlovice. Region został ogłoszony rezerwatem przyrody w roku 1999, powierzchnia wynosi 30,76 ha i znajduje się na wysokości 216 do 220 m n.p.m. Zachodnia część rezerwatu tworzy granice z Polską a północną część bieg rzeki Prudnik. Rezerwat tworzy staw, na którego brzegach rozciągają się trzciny. Staw jest przystankiem dla ptaków, z którego te korzystają podczas wiosennego i jesiennego przelotu. W miejscowych trzcinach założyło gniazda około stu różnych gatunków ptaków, jak np. bąk, cyranka, wodnik zwyczajny, trzciniak zwyczajny. Oprócz ptaków, tutejszy region upodobało sobie wiele rodzajów wodnych i żyjących na mokradłach zwierząt. Największą część terytorium rezerwatu zajmuje porost trzcin i pałek zwyczajnych. Na powierzchni wody żyje jaskier wodny. Koło stawu rosną jesion wyniosły, wierzby białe i kruche, olchy czarne i szare. Aby wzmocnić tamę zasadzono tutaj dęby letnie.

 

Rezerwat przyrody – Džungle (Dżungla)

W kierunku wschodnim od rezerwatu przyrody Velký Pavlovický rybník znajduje się teren rezerwatu Džungle. W 70 - tych latach minionego wieku terytorium uratowane zostało przed odwodnieniem i melioracją. Jedną z głównych przyczyn próby ochrony była bogata populacja przebiśniegów. Naturalne porosty rezerwatu tworzą olszyny wierzbowe miękkich łąk, cenne są też pozostałości twardych łąk ze starymi dębami. Terytorium znajduje się między dwoma rzekami Hraniční potok i Prudnik. Mokradła prawdopodobnie są pozostałościami stawu, jego dno zarośnięte jest turzycą, trzcinami i nalotem olszyn i wierzb. Można znaleźć tu również porosty o charakterze praleśnym. Największy dąb ma wysokość 28m. a obwód jego pnia wynosi 475 cm. Rezerwatem przyrody ogłoszona była w roku 2002, roztacza się na 9,95 ha.

Rezerwat jest biotopem wielu chronionych i zagrożonych gatunków zwierząt ziemno-wodnych i płazów, tj. traszka zwyczajna, rzekotka drzewna, żaba moczarowa, żaba jaziorkowa, jaszczurka zwinka, zaskroniec zwyczajny.

Z ornitofauny w rezerwacie udowodniono gnieżdżenie wielu chronionych i zagrożonych zwierząt, np. wilgi zwyczajnej, dzięcioła średniego, wilgi szarej i dzięcioła czarnego. Ponownie widziany był tutaj, podczas zakładania gniazda, chroniony i u nas bardzo rzadki żuraw popielaty. Przez region prowadzi środkowoeuropejska droga przelotu ptaków.


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb