Synagoga

Synagoga synagoga_rekon_3
Adres:
Soukenická 83/28, Krnov
Tel.: 737 201 166
www.krnovska-synagoga.cz

 

synagoga synagoga_2 synagoga_rekon
Pierwsze zachowane informacje o pobycie Żydów w mieście pochodzą z XIV wieku. Za panowania Jiřího Hohenzollerna, w XVI wieku, Żydzi zostali wygnani. W XVII i XVIII wieku żyło tutaj jedynie kilka rodzin żydowskich, mających szczególne zezwolenie. Większość Żydów przybyła do Krnova z pobliskiej Osoblahy, a było to w roku 1848, w ten sposób społeczność została przywrócona.

Synagoga została wybudowana w roku 1871 przez Ernesta Latzela na miejscu, gdzie wcześniej znajdowały się mury obronne, a za nimi kończyło się miasto. Cmentarz żydowski założono w roku 1873, znajduje się przy ulicy Opavské.

Konstrukcja budowli przedstawia bazylikę bizantyjską. Wnętrza są arabsko – hiszpańskie, co pozwala zaliczyć synagogę do grupy bardzo cennych budowli. Główne wejście prowadzi od strony ulicy Barvířské, boczne od strony południowo - wschodniej wieży i tylnego ogrodu.

Całkowita cena za wystawienie krnovskiej świątyni osiągnęła 26 tysięcy złotych, z tego 500 złotych dołożył sam cesarz František Josef. W roku 1898 zostały w synagodze zamonowane organy z miejscowej firmy Rieger. Po roku 1945 zaginęły.

Budynek ten służył Żydom z Krnova i okolicy jako miejsce modlitw. Niestety, do tych celów służył jedynie do roku 1938, gdy doszło do przyłączenia Sudetów do nacjonalistycznych Niemiec. Okoliczne synagogi zostały zniszczone. Również i tę miał czekać taki los. Podczas posiedzenia radnych zdecydowano, że przeprowadzona zostanie próba oszukania nazistów i zachowania krnovskiej synagogi. Spalono salę, w której odbywały się obrzędy na żydowskim cmentarzu. Z synagogi wyniesiono symbole żydowskie i zamieniono ją na targ. Dzięki temu synagoga została zachowana. Żydzi odegrali w historii znaczącą rolę, ponieważ wielu z nich było bardzo bogatych, posiadali fabryki, zatrudniali ludzi i starali się o rozkwit i wygląd miasta. Do znanych nazwisk należało np. Alois Larisch – wyuczony sukiennik, póniej znany właściciel fabryki.

Po wojnie budynek służył jako magazyn, a od roku 1960 jako siedziba Państwowego Regionalnego Archiwum. W roku 1994 byla synagoga wrócona Żydowskiej gminie Ołomuniec. Pierwotne przeznaczenie budowli i wspomnienie ofiar holocaustu przypomina tablica pamiątkowa umieszczona na południowej stronie synagogi. Powódź w roku 1997 wyrządziła w synagodze znaczne straty.

Od roku 2003 wykorzystuje ją Obywatelskie Stowarzyszenie Krnovska Synagoga, jako wystawową, koncertową i wykładową salę. Także stara się o przebiegającą rekonstrukcję budynku. Przy odnawianiu wieży zostały znalezione dokumenty z okresu jej wybudowania, a dla potomnych pozostają dziś gromadzone materiały.

Część ławek z roku 1897 pochodzi z ołomuńckiej synagogi. Służyły wierzącym w małym kościółku w Olšanech koło Ołomuńca. Obywatelskie Stowarzyszenie Krnovska Synagoga zyskało środki na ten bardzo cenny plik za pośrednictwem projektu o symbolicznej nazwie „70 miejsc – 70 losów“.

W regionie Morawsko – Śląskim jest ona unikatową synagogą, ponieważ jako jedyna ma dwie wieże i jest wybudowana w mauretańskim stylu. Chodzi o jedyną dostępną synagogę.

Otwarte:

Krnovska synagoga celoroční 2017

 


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb