Wichtige Kontakte

Městská policie Krnov                           Stadtpolizei Krnov
Žižkova 539/20,794 01  Krnov
Telefon: 554 617 777, 554 617 455
E-mail: pmoravec@mukrnov.cz


Police ČR – Obvodní oddělení Krnov    Polizei der Tschechische Republik
Albrechtická 857/1, 794 01  Krnov
Telefon: 554 613 333
E-mail: broopkrnov@mvcr.cz


Hasiči Krnov                                          Feuerwehrmänner Krnov
U požárníků 33,794 01 Krnov
Telefon: 950 741 011


Dobrovolní hasiči Krnov                        Freiwilige Feuerwehrmänner Krnov
Partyzánů 12, 794 01. Krnov
Telefon: 554 617 844
http://hasici-krnov.cz


Městský úřad Krnov                             Stadtamt Krnov
Hlavní náměstí 96/1,
794 01  Krnov
Telefon: 554 697 111
E-mail: epodatelna@mukrnov.cz
http://www.krnov.cz

 

Nemocnice Krnov                                Krankenhaus Krnov
I. P. Pavlova 552/9, 794 01  Krnov
Telefon: 554 690 111
E-mail: sekretariat@szzkrnov.cz
http://www.szzkrnov.cz


Poliklinika Krnov                                   Poliklinik Krnov
nám. Hrdinů 933/6794 01 Krnov
Telefon: 554 612 154


Technické služby Krnov                       Technische Dienstleistungen Krnov                     
Stará 256/11, 794 01  Krnov
Telefon: 554 614 388
E-mail: pilzerova@seznam.cz
http://www.tskrnov.cz


Severomoravská plynárenská, a.s.      Gass
Janská 698/12, 746 01 Opava
Telefon: 840 113 355
E-mail:
info@rwe.cz


Severomoravská energetika (Hotel Steiger)  Energetik
Sv. Ducha 5, 794 01 Krnov
Telefon: 840 840 840
www.cez.cz

Krnovské vodovody                          Wasserleitung
a kanalizace, s.r.o.                           und Kanalisation Krnov
Maxima Gorkého 816/11
794 01 Krnov
Telefon: 554 610 641
E-mail: kavak@kavak.cz
http://www.kvak.cz


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb