Přírodní památky - Oblík a Osoblažský výběžek

Oblík u Dívčího Hradu

Nad západním okrajem obce Dívčí Hrad se zvedá kopec Oblík (324m.n.m.), vrchol tohoto kopce je chráněn jako přírodní památka. Kopci Oblík dal pojmenování zaoblený tvar, který je dílem dávného ledovce. Zdejší lokalita je významným nalezištěm zkamenělin lilijic, korálů, hlavonožců a ramenonožců, které pocházejí z doby křídového moře. Jako Státní přírodní památka bylo území o rozloze 858 m² vyhlášeno v roce 1966.

V katastru obce se vyskytují ostrůvky z usazenin křídového moře – pískovce se složkami rohovců a slinné písky. Vývoj krajiny výrazně ovlivnilo dvojí zalednění ve starších čtvrtohorách, kdy bylo celé území pokryto ledovcem. Mocnost ledového krytu se zde odhaduje na 130 – 250 m. Mezi pozůstatky patří nalezené bludné balvany o rozměrech až 150 cm.

 

Přírodní památka Osoblažský výběžek

Na území obce Hllinka, Osoblaha a Velké Pavlovice se nachází přírodní památka, která byla vyhlášena v roce 2005. Součásti je přírodní rezervace Velký pavlovický rybník. Předmět ochrany - lokalita kuňky ohnivé.

 

 


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb