Muzeum Janov

muzeum-Janov Janov 19, Janov u Krnova
tel.: 554 620 050, 554 641 476
E-mail: starosta@mestojanov.cz
www.mestojanov.cz

Malé regionální muzeum v Janově u Krnova. Sbírky muzea tvoří tři části. První část – Geologické poměry našeho regionu – dokumentuje stopy po činnosti ledovce, který pokrýval Osoblažsko a zasahoval až na Jindřichovsko. Druhá část – Janov a Jindřichovské panství ve středověku a na úsvitu nové doby – historie obce a Jindřichovského panství od 13. století. Třetí část – Řemesla, živnosti a domácnosti v Janově a v okolí na konci 19. stol. – dokumentuje významná odvětví řemeslné výroby, živností a pracovních aktivit. Jsou zde vystaveny ukázky nástrojů a výrobků kovářů, truhlářů nebo tesařů, ale i domácí textilní výroba, rukavičkářství čí pekařství.

Otevřeno po telefonické domluvě.

Trasa:

Směr Město Albrechtice, Třemešná ve Slezsku, Jindřichov, Janov.

Cyklotrasa č. 55 Krnov – Město Albrechtice, trasa 4.20 Město Albrechtice – Jindřichov a dále po silnici III. třídy Janov nebo také cyklotrasa č. 55 Krnov – Město Albrechtice – Holčovice, Holčovice – Heřmanovice trasa č. 6042, 6072 a dále po silnici III. třídy Heřmanovice – Petrovice – Janov


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb