Rieger-Kloss

SOUČASNOT 

Společnost RIEGER-KLOSS VARHANY s. r. o. patřila k největším a nejstarším světovým výrobcům píšťalových varhan. Od roku 2015 je uzavřena.

varhanny rieger kloss

HISTORIE

Výroba varhan na severu Moravy a ve Slezsku je doložena už na sklonku 17. století. Je úzce spjata s Opavou a varhanářskou rodinou Ryšánků. Baroko přálo církevním stavbám, a tak varhany nesměly chybět v žádném větším kostele. Objednávek tehdy bylo dost a varhanářských firem v podhůří Jeseníků přibývalo.

V roce 1812 se narodil v Sosnové u Krnova František Rieger. V roce 1844 koupil v Krnově dům a zřídil v něm varhanářskou dílnu. Značku Rieger zavedl na trh oficiálně roku 1873, kdy se pustil do výroby varhan i se svým bratrem Ottou. Od tohoto roku se začalo s číslováním jednotlivých vyrobených nástrojů, kterým se říká Opusy. Opus 1 byl vystaven na Světové výstavě ve Vídni, ale pro firmu měl obrovský úspěch Opus vyrobený pro Světovou výstavu v Paříži v roce 1878. Tyto varhany přinesly totiž obrovské mezinárodní uznání a také mnoho zahraničních zakázek a tím bylo umožněno vybudování varhanářské továrny v Krnově. Firmu se zájmem navštěvovaly i významné osobnosti, např. v roce 1880 císař František Josef I., který Otto Riegera vyznamenal rytířským křížem a firmě udělil titul „c. a k. dvorní dodavatel“. Papež Lev XII. jmenoval Otto Riegera rytířem „Řádu Svatého hrobu“. Slibný rozvoj společnosti byl přerušen 1. světovou válkou a rozdělením Rakouska-Uherska. Firma se musela poohlédnout po novém trhu. Výroba se utlumila.

V roce 1924 se stal vlastníkem firmy Josef Glatter-Gotz a právě jemu se podařilo vrátit firmě její věhlas.

Druhá světová válka opět narušila vývoj firmy. V důsledku nedostatku materiálu i pracovních sil byla produkce snížena na minimum.

Po únoru 1948 došlo ke znárodnění společnosti a ke spojení firmy Rieger s místní varhanářskou firmou KLOSS. Ve stejném roce byla zaregistrována ochranná známka RIEGER-KLOSS a společnost se brzy vrátila na své předválečné pozice na světových trzích.

Po společenských změnách v r. 1989 prošel podnik složitou transformací a v roce 1994 byl privatizován. Firma Rieger-Kloss Varhany s.r.o. se řadila k předním světovým producentům a vývozcům píšťalových varhan. Povodeň v roce 1997 zastavila výrobu na 4 týdny a způsobila značnou škodu na majetku firmy. Produkce varhan pokračovala do roku 2015.

STŘEDNÍ ŠKOLA VARHANÁŘSKÁ

V rámci činnosti firmy působí Střední škola varhanářská, která vychovává odborníky na stavbu a opravy varhan. Byla založena v roce 1992. Škola poskytuje úplné střední vzdělání s maturitou v oboru uměleckořemeslná stavba varhan. Absolventi školy pokračují v dalším vzdělávání na různých vysokých školách nebo se okamžitě profesionálně zapojují do praktického života při výrobě, opravách a údržbách píšťalových varhan. Studují zde i studenti ze Slovenska a Polska.

HROBKA OTTA RIEGRA

Hrobka zakladatele krnovské varhanářské továrny a bývalého starosty města Otty Riegra změnila majitele. Od vzdálené příbuzné rodiny ji za 50 tisíc korun koupilo město a vzápětí začalo plánovat její opravu.
www.krnov.cz

KONTAKT

Revoluční 966/56
794 01 Krnov

FOTOGALERIE


Varhany_2

Varhany

30850 varhany prev

30850 varhany2 prev

30850 220px Franzrieger prev

 


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb