Rieger-Kloss

SOUČASNOT 

Společnost RIEGER-KLOSS VARHANY s. r. o. patřila k největším a nejstarším světovým výrobcům píšťalových varhan. Od roku 2015 je uzavřena.

varhanny rieger kloss

HISTORIE

Výroba varhan na severu Moravy a ve Slezsku je doložena už na sklonku 17. století. Je úzce spjata s Opavou a varhanářskou rodinou Ryšánků. Baroko přálo církevním stavbám, a tak varhany nesměly chybět v žádném větším kostele. Objednávek tehdy bylo dost a varhanářských firem v podhůří Jeseníků přibývalo.

Průkopníkem varhanářské tradice v Krnově se stal rodák z vesničky Sosnová Franz Rieger. Narodil se dne 13. prosince 1812. Franz měl od dětství velký zájem o hudbu a řemeslo. Tyto dvě záliby se mu podařilo dokonale skloubit ve varhanářském řemesle. Po ukončení střední školy v Krnově se vydal do Vídně, kde se mu dostalo velice kvalitního varhanářského vzdělání od Josefa Seyberta. V roce 1844 složil závěrečné zkoušky a vrátil se do rodného Krnova už jako mistr varhanář. Krátce poté získal svou první zakázku v zámeckém kostele nedaleko Krnova. Jeho úkolem bylo vytvořit ve své dílně varhany s 20 zásuvky, které byly označeny jako tzv. Opus 1.

Už od počátku svého působení byl známý po celém Slezsku jako varhanář výjimečných kvalit. Společně s výrobou varhan se věnoval také výrobě flašinetů. Do obchodní ho rejstříku rakouské monarchie byla jeho firma zapsána v roce 1852. Franz Rieger stavěl mechanické nástroje a vybudoval si velmi dobrou pověst a věhlas pro svou kvalitní varhaní výrobu. Společně se svou ženou Rosalii Schmidt vychovával Franz Rieger celkem 9 dětí. Dvě z jeho dětí měly pro varhany stejnou vášeň jako on. Synové Otto a Gustav pokračovali ve varhanářském řemesle. Oba studovali varhanářství ve Vídni. V roce 1872 Franz Rieger převedl prosperující firmu svým dvěma synům. Byl změněn název firmy, a to na Franz Rieger&Söhne a čísla opusů začaly od nuly. Otec jim ponechal volnou ruku a až do roku 1880 vykonával funkci konzultanta. V roce 1886 Franz Rieger umírá.

Opus číslo 1 nově vzniklé firmy byl zaslán na světovou výstavu do Vídně, kde v roce 1873 získal zlatou medaili za pokrok a zajistil tak firmě množství objednávek. Rozhodující význam pro rozvoj firmy měla ovšem až světová výstava v Paříži v roce 1878, která kromě mezinárodního uznání přinesla zejména zahraniční objednávky a umožnila rozrůstání podniku. Světový význam firmy a mimořádná kvalita jejich nástrojů byla potvrzena ziskem titulu „c. a k. dvorní dodavatel“, který byl firmě udělen Rakousko-Uherskou monarchii. Následně v roce 1880 udělil Ottovi císař František Josef I. vyznamenání Rytířského kříže.

V roce 1924 se stal vlastníkem firmy Josef Glatter-Gotz a právě jemu se podařilo vrátit firmě její věhlas.

Druhá světová válka opět narušila vývoj firmy. V důsledku nedostatku materiálu i pracovních sil byla produkce snížena na minimum.

Po únoru 1948 došlo ke znárodnění společnosti a ke spojení firmy Rieger s místní varhanářskou firmou KLOSS. Ve stejném roce byla zaregistrována ochranná známka RIEGER-KLOSS a společnost se brzy vrátila na své předválečné pozice na světových trzích.

Po společenských změnách v r. 1989 prošel podnik složitou transformací a v roce 1994 byl privatizován. Firma Rieger-Kloss Varhany s.r.o. se řadila k předním světovým producentům a vývozcům píšťalových varhan. Povodeň v roce 1997 zastavila výrobu na 4 týdny a způsobila značnou škodu na majetku firmy. Produkce varhan pokračovala do roku 2015.

STŘEDNÍ ŠKOLA VARHANÁŘSKÁ

V rámci činnosti firmy působí Střední škola varhanářská, která vychovává odborníky na stavbu a opravy varhan. Byla založena v roce 1992. Škola poskytuje úplné střední vzdělání s maturitou v oboru uměleckořemeslná stavba varhan. Absolventi školy pokračují v dalším vzdělávání na různých vysokých školách nebo se okamžitě profesionálně zapojují do praktického života při výrobě, opravách a údržbách píšťalových varhan. Studují zde i studenti ze Slovenska a Polska.

HROBKA OTTA RIEGRA

Hrobka zakladatele krnovské varhanářské továrny a bývalého starosty města Otty Riegra změnila majitele. Od vzdálené příbuzné rodiny ji za 50 tisíc korun koupilo město a vzápětí začalo plánovat její opravu.
www.krnov.cz

KONTAKT

Revoluční 966/56
794 01 Krnov

FOTOGALERIE


Varhany_2

Varhany

30850 varhany prev

30850 varhany2 prev

30850 220px Franzrieger prev

 


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb