AKCE KČT KRNOV 2017 - KRNOVSKÁ PADESÁTKA ...

Krnovská padesátka pěšky a na kole - sobota 20. května 2017
2005 kct 2005 kct pozvánka


Trasy Krnovské padesátky

trasa15km Pěší trasa 15km přes 2 rozhledny
Vede po značených turistických pěších trasách a vlastním značení.
Od startu v SVČ Méďa na Dobrovského ul. v Krnově po zelené turistické značce (TZ) směr Cvilín, pod schody, odbočit vlevo po místním červeném okruhu až k rozhledně na Cvilíně, ke kostelu, pak po zelené TZ na Přední a Zadní Cvilínský Kopec ke zřícenině hradu Šelenburk, uristickému informačnímu místu – rozcestníku „Hájnický potok“ a stále po zelené TZ na Strážiště – rozhledna Hanse Kudlicha.  Pod parkovištěm na Strážišti odbočit vpravo po vlastním značení – bílé fáborky a šipky DP (dálkový pochod). Na lesní cestě KONTROLA (od 8.30hod. do 14 hod.) Vlastní značení po lesní asfalt.cestě až na dolní konec obce Býkov, odbočit vpravo po lesní cestě, stále fáborky, na tzv.“náměstí“, napojíme se na naučnou stezku Cvilín Lesů ČR. Cesta vyjde z lesa nad letiště, odbočit vlevo. Po místním červeném okruhu a po cca 200m odbočit vpravo na polní cestu a ulicí „Na Dolním pastvišti“ k ulici „Boční“, odbočit vpravo k cíli v SVČ Méďa.

pesi22km Pěší trasa 23km přes rozhlednu na Ježníku
Vede převážně po značených turistických pěších trasách, krátký úsek za Radimí ke kontrole vlastní značení.

Od  startu v SVČ Méďa na Dobrovského ul. v Krnově po zelené turistické značce (TZ) před hlavní nádraží ČD, přejít na modrou TZ a lávkou  nad tratí na Bezručův vrch  až k turistickému informačnímu místu – rozcestníku (TIM)  „Ježník – sanatorium“. Kdo bude mít chuť,  odskočí si na rozhlednu na Ježníku. Pokračujeme po modré TZ do Radimi k TIM Radim „U obchodu“, přejít na žlutou TZ  vpravo. Za bytovkami po cca 200m se žlutá odklání vlevo, my pokračujeme rovně po lesní cestě, podle vlastního značení – fáborků, před závorou vlevo k myslivecké chatě, kde je  KONTROLA (viz mapka níže). Dále podle fáborků až na odpočívadlo “ Nad Radímkem“, přechod vpravo na zelenou TZ směr  TIM  „Ježník – sanatorium“, stále po zelené TZ  k TIMu  „Ježnický potok“ a  Starou Ježnickou do Krnova a cíle SVĆ Méďa.

pesi50km Pěší trasa 50km - Ježník, Purkartice, Karlovice, Krasov, Radim, Ježník
Vede jen po značených turistických pěších trasách – zelené, žluté a modré turistické značce.
Od startu v SVČ Méďa na Dobrovského ul. v Krnově  po zelené turistické značce (TZ) přes náměstí, hlavní nádraží ČD, po zelené TZ na Staré Ježnické na turistické informační místo – rozcestník (TIM) „Ježník – sanatorium“ ,  stále po zelené TZ k TIM „Pod Lysou“. Zde přejdeme na žlutou TZ a přes „Krasovský kotel“ stále po žluté TZ na dolní konec obce Staré Purkartice, projdeme nahoru obcí a po žluté přes Kamennou boudu, „Mořské oko“ do Karlovic k obecnímu úřadu (bývalé rekreační středisko Slezan), Kosárně. Zpět se vracíme po zelené TZ přes TIMy „Větrná“, „Krasovský potok“, projdeme Krasovem na dolní konec  a stále po zelené TZ odbočíme ze státní silnice vlevo  k TIM „Pod Lysou“. Na TIMu „Portál – rozcestí“ přejdeme na žlutou TZ až do Radimi k TIMu „Radim – obchod“. Přejdeme na modrou TZ až k TIMu „Ježník – sanatorium“ a stále po modré TZ přes „Bezručův vrch“ k  hl.nádraží ČD a přes město zpět do cíle SVČ Méďa.

cyklo45km Cyklotrasa 45 km
Typ kol
: trekové
Obtížnost
: malá
Technická náročnost:
malá
Trasa vede po vedlejších asfaltových  komunikacích – silnice 2. a 3. třídy  (s malým provozem)  a značených cyklotrasách.
Od  startu v SVČ Méďa na Dobrovského ul. v Krnově po cyklotrase č.55 za Petrův rybník až do Skrochovic. Odbočíme do Brumovic po cyklotrase č. 6073 do Úbla, doprava po cyklo č. 6159 přes Pocheň až na státní slinici Úvalno – Býkov,  doleva po cyklo č. 6165 do Býkova, přes Láryšov a Dubnici do  Zátoru,  zde navážeme na cyklo č.503, přes  Brantice  do cíle v Krnově  -  SVČ Méďa.

cyklo73km Cyklotrasa 73 km přes 2 rozhledny ( Hraniční vrch Město Albrechtice a Na Skalce Horní Holčovice
Typ kol
: trekové, MTB
Obtížnost
: střední
Technická náročnost:
malá
Trasa vede po vedlejších asfaltových  komunikacích – silnice 2. a 3. třídy  (s malým provozem)  a značených cyklotrasách.
Od startu v SVČ Méďa na Dobrovského ul. v Krnově po cyklotrase č.55 přes Linhartovy do Města Albrechtic, pak směr na Piskořov (cyklo 6116) k rozhledně na Hraničním vrchu . Vrátit se zpět do Města Albrechtic a po státní silnici přes Žáry, Českou  Ves , Jelení do Horních Holčovic na rozhlednu Na Sklace na Moravském kopci. Vracíme se zpět do Jelení a po cyklo 6076 do Karlovic. Z Karlovic cyklotrasa 6070 do Široké Nivy , Širokou Nivou po státní silnici do Krasova, přes Radim do Brantic  a cyklotrasou č.503 do cíle v Krnově - SVČ Méďa

   
2904 sopky 0105 rozhledna Al ce
Skládačkak Turistickému pochodu po sopkách Bruntálska ke stažení zde.


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb