Naučná stezka Staré hliniště

Naučná stezka Staré hliniště

- obsahuje 10 zastavení a nachází se 2,5 km od centra města Krnov.

Stezka 700m dlouhá s naučnými panely, na kterých jsou na jednotlivých případech vyskytujících se v území vysvětleny ekologické vztahy.

Staré hliniště je přírodní památka, která se nachází cca 2,5 km severozápadně od centra Krnova. Nachází se na území bývalé krnovské cihelny a přilehlého lomu nedaleko silnice vedoucí k hraničnímu přechodu s Polskem.

Hliniště má rozlohu 4,39 ha.

 

30933 Mapka vseho 1 kopie prev

 

Trochu z historie

Na přelomu 70. a 80. let byla cihelna srovnána se zemí a byly ponechány jen dvě budovy, těžní jáma zarůstala už dříve. Zprvu tato lokalita sloužila jako studijní plocha a v roce 1989 byla zařazena díky vzácným obojživelníkům a některým rostlinám, které se tu vyskytují, mezi přírodní památky.

Ohrožené druhy

V roce 2001 nechal krnovský Městský úřad zpracovat herpetologický a botanický výzkum. Ten potvrdil, že kriticky ohrožené druhy obojživelníků mají na Starém hliništi dobré podmínky. Vyskytují se jen v počtu několika kusů jako například čolek obecný, čolek horský, čolek velký, ropucha obecná, rosnička zelená.

Kromě obojživelníků se na Starém hliništi vyskytují také vzácné rostliny (orchideje, které ale nejsou původní, byly sem přesazeny).

O lokalitu je mezi Krnovany velký zájem. Na podzim se stává Staré hlinište rájem houbařů, protože tu rostou křemenáče.

Areál pevných kontrol pro orientační běh

Hliniste orientacni beh

stare hliniste beh

Areál pevných kontrol pro orientační běh umožňuje široké veřejnosti vyzkoušet si tento sport, jehož sloganem jsou slova Dobrodružství v přírodě. V oblasti Starého hliniště je umístěno několik kontrolních stanovišť označených červenobílým čtvercem. Speciální mapu pro orientační běh si každý může vyzvednout přímo na tomto místě, Petrovická 251, Krnov a orientační běh si vyzkoušet na vlastní kůži.

Kontakt

Naučná stezka Staré hliniště
Petrovická 251, Krnov
+420 776 593 987

Otevírací doba a vstupné

Naučná stezka Staré hliniště je volně a bezplatně přístupná.

Stare_hliniste_5  

Stare_hliniste_4

 


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb