Krnovská synagoga

SOUČASNOST

Od roku 2003 ji provozuje Občanské sdružení Krnovská synagoga jako výstavní, koncertní a přednáškovou síň. V roce 2005 skončila rekonstrukce věží. Byly zde nalezeny dokumenty z období její výstavby. V roce 2014 skončila rozsáhlá rekonstrukce.

V Moravskoslezském kraji je to unikátní synagoga, protože jako jediná má dvě věže a je postavena v maurském slohu. Jedná se o jedinou přístupnou synagogu v Moravskoslezském kraji.

Původní účel budovy a památku krnovských obětí Holocaustu připomíná pamětní deska na jižní straně synagogy.

synagoga3

HISTORIE

První dochované zprávy o pobytu židů ve městě pochází ze 14. století. Za vlády Jiřího Hohenzollerna v 16. století byli Židé vyhnání. V 17. a 18. století zde žilo jen pár židovských rodin na zvláštní povolení. Většina židů přišla do Krnova z blízké Osoblahy, a to po revoluci v roce 1848, kdy byla komunita obnovena.

Synagoga byla postavena v roce 1871 stavitelem Ernestem Latzelem na místě, kde byly dříve hradby a město zde končilo. Židovský hřbitov byl založen v roce 1873 a nachází se na Opavské ulici. Celkové náklady na výstavbu krnovského templu dosáhly 26 tisíc zlatých, z toho 500 zlatými přispěl sám císař František Josef. V roce 1898 byly v synagoze instalovány varhany z místní firmy Rieger. Po roce 1945 se ztratily.

Tato stavba sloužila Židům z Krnova a okolí k bohoslužbám. Bohužel k těmto účelům sloužila pouze do roku 1938, kdy došlo k připojení Sudet k nacistickému Německu. Okolní synagogy byly zničeny. Stejně tak měla být zničena i tato synagoga. Při zasedání radních bylo rozhodnuto o podvodu na nacisty a zachování krnovské synagogy. Vypálili obřadní síň na židovském hřbitově. Ze synagogy odstranili židovské symboly a přeměnili ji na tržnici. Díky tomuto činu zůstala synagoga zachována. Židé hráli v dějinách významnou roli, protože mnozí z nich patřili k velice bohatým občanům, vlastnili továrny, zaměstnávali lidi a starali se o rozkvět a blaho města. Mezi známá jména patřili např. Alois Larisch – vyučený soukeník, později významný továrník.

Po válce sloužila budova jako sklad a od roku 1960 jako sídlo Státního okresního archívu. V roce 1994 byla synagoga navrácena Židovské obci Olomouc. Původní účel budovy a památku krnovských obětí Holocaustu připomíná pamětní deska na jižní straně synagogy. Povodeň v r. 1997 synagogu značně poškodila.

Část lavic z roku 1897 pochází z olomoucké synagogy. Sloužila potřebám věřících v malém kostelíku v Olšanech u Olomouce. Občanské sdružení Krnovská synagoga získalo prostředky na tento velmi cenný soubor prostřednictvím projektu se symbolickým názvem „70 míst – 70 osudů“.

REKONSTRUKCE

V roce 2009 byla synagoga v Krnově zařazena do síťového projektu Revitalizace židovských památek České republiky – Deset hvězd, který realizuje vlastník synagogy – Federace židovských obcí s podporou fondů EU. V rámci rekonstrukce byla v synagoze umístěna stálá expozice o židovských průmyslnících a vynálezcích a vyrobena přesná replika svatostánku se schránkou na Tóru. Synagoga tak slouží jako regionální židovské kulturní a vzdělávací centrum pro Moravskoslezský kraj. K slavnostnímu znovuotevření synagogy v Krnově pro veřejnost došlo 13. 6. 2014. Projekt rekonstrukce synagogy doplňuje projekt partnerského sdružení Jesenický horský spolek – Spolkový dům U synagogy v rámci, kterého bylo vybudováno nezbytné zázemí. K dispozici je kancelář, přednáškový sál, recepce, kuchyně a sociální zařízení. Provoz Spolkového domu U synagogy byl zahájen 28.9.2012.

Text k rekonstrukci: www.krnovska-synagoga.cz

ZAJÍMAVOSTI

Kostra stavby představuje byzantskou baziliku. Interiéry jsou arabsko-španělské, což synagogu řadí mezi velmi cenné stavby. Synagoga je dlouhá 24 metrů, široká téměř 17 metrů a výška dvojvěží dosahuje 22 metrů. Objekt má tři vchody. Hlavní vchod je z Barvířské ulice, vedlejší z jihovýchodní věže a zadní ze zahrady. Dveře ve východním průčelí do Soukenické ulice jsou pouze ozdobným prvkem portálu a nemají funkční charakter.

Stolpersteiny – kameny zmizelých

Stolpersteine je dlažební kostka deset krát deset centimetrů, na jejímž povrchu je uvedeno jméno s místem zavraždění a je umístěná v dlažbě chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. V Krnově byly Kameny zmizelých položeny 19. 7. 2013 na čtyřech místech: u sídla kriminální policie na Mikulášské ulici, na Hlavním náměstí naproti Městské kavárny, u vstupu do synagogy a na ulici Soukenická před internátem Střední průmyslové školy. Kameny zmizelých pokládal zakladatel Stolpersteinů Gunter Demnig společně s některými členy sdružení Krnovské synagogy.

NABÍDKA SYNAGOGY

 • Pravidelné kmentované prohlídky probíhají vždy v celou hodinu. V jiný čas prohlídky bez průvodce.
 • Expozice "Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci" - součástí revitalizace bylo také zřízení trvalé tematické expozice Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci, která návštěvníky seznámí s podílem členů židovských komunit na území Čech, Moravy a Slezska na rozvoji průmyslu, obchodu a vědy. Výstava chce upozornit na skutečnost, že mnozí z nich patřili mezi zakladatele moderního průmyslu a celé řady podnikatelských odvětví v mnoha našich krajích a obcích. Připomíná také, že tu žilo mnoho vědců židovského původu, kteří svou činností a vynálezy výrazně přispěli k rozvoji vědy a techniky.
 • VIP prohlídky – prožijte návštěvu synagogy všemi smysly! Vašemu zraku a sluchu jistě neunikne zpívající průvodce v obleku rabína, a Vaše chuťové a čichové buňky se pokochají chutnou krmí či nápoji v kosher kvalitě. Vaše ruce pak budou tvůrci Vašeho pokoje, neboť si odnesete vlastnoručně vyrobený svitek Tóry na památku.
  Termíny: 26.5., 30.6., 28.7., 25.8., 22.9., a 20.10. vždy v 10:00 a 13:00.
 • Komentované prohlídky Krnovem s názvem: Po stopách Krnovských židů" probíhají pouze mimo otevírací hodiny synagogy. Účastníci obdrží tištěnou mapu se všemi místy či domy, které mají souvislost s Krnovskými židy i s popisem jednotlivých míst. Objednávat se můžete na emailu: synagogakrnov@email.cz, nebo mobilu: 608 643 487.
 • Prodej suvenýrů a kosher potravin.

V synagoze se konají bohoslužby, které jsou přístupné veřejnosti. Jejich přehled naleznete zde: http://www.krnovska-synagoga.cz/open-synagogue/ .

KONTAKT

Židovská synagoga
Soukenická 83/6
794 01 Krnov
www.krnovska-synagoga.cz

Tomáš Sedlák – průvodce
+420 608 643 487

OTEVÍRACÍ DOBA

ŘÍJEN-DUBEN

Pondělí 10:00-12:00 13:00-16:00
Úterý 10:00-12:00 13:00-15:00
Středa 10:00-12:00 13:00-16:00
Čtvrtek 10:00-12:00 13:00-15:00
Pátek 10:00-12:00 13:00-15:00


KVĚTEN-ZÁŘÍ

Pondělí 10:00-12:00 13:00-16:00
Úterý 10:00-12:00 13:00-15:00
Středa 10:00-12:00 13:00-16:00
Čtvrtek 10:00-12:00 13:00-15:00
Pátek 10:00-12:00 13:00-15:00
Sobota zavřeno 13:00-16:00
Neděle 10:00-12:00 13:00-16:00


VSTUPNÉ

Od 1. ledna 2020 došlo k zvýšení vstupného:

 • plné vstupné (nad 18 let) - 60,-Kč
 • děti, studenti SŠ a VŠ, senioři nad 65 let - 30,- Kč
 • rodinné vstupné (2 dosp. a max 4 děti) - 120,- Kč
 • třídy a skupiny (11-20 osob) - 400,- Kč
 • skupiny (21-50 osob) - 800,- Kč
 • vstup zdarma - děti do 6 let, ZTP a ZTP/P, pracovníci FŽO, NPÚ, Členové Asociace musejí a galerií v ČR, pedag. doprovod školních skupin

FOTOGALERIE

 
synagoga

synagoga_2

web_synagoga

 
 
 

Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb