Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné

Poutni_kostel_5 Výletní 3, 794 01 Krnov
http://kostelcvilin.cz
GPS: 50.0801122N, 17.7212369E
Prohlídku je možné předem objednat v TIC Krnov nebo ověříme možnost okamžité návštěvy. Vstupné dobrovolné.


cvilnsk_schody_2 cvilnsk_schody
HISTORIE:
Areál s kostelem se nachází jihovýchodně nad městem, na tzv. Předním Cvilínském kopci. Kostel je dominantou Krnova, v noci je osvětlen a je vidět z dálky. Kostel, jehož dvouvěžová silueta vévodí širokému okolí, je barokní stavbou s hlavní lodí. Hlavní oltář s obrazem Panny Marie Sedmibolestné je dokonale sladěn s celkovou výzdobou chrámu. Boční kaple jsou zasvěceny na evangelijní straně od presbytáře sv. Michaelu, Panně Marii, sv. Anně na epištolní straně sv. Janu Nepomuckému, Božskému srdci Páně, sv. Vavřinci.

Dávná historie poutního místa je opředena pověstmi sahajícími až do doby vlády Přemysla Otakara II., kdy zde měl být uctíván obraz Panny Marie Sedmibolestné, umístěn na dřevěném sloupu. Dnes na tomto místě stojí dřevěný sloup, pocházející z roku 1635.

V první polovině 13. stol. je do našich zemí uveden františkánský řád minoritů, který v r. 1273 přichází i do Krnova, do jehož historie se nesmazatelně zapsal. Zakladatelem poutního místa Cvilín je člen minoritského řádu P. Kornelius Ottweiler, který inicioval zřízení dřevěné kaple sv. Kříže a Sedmibolestné Panny Marie v r. 1684. Cvilínské poutě se staly brzo proslulé široko daleko, účastnili se jich tisíce věřících. Dřevěný kostelík zdaleka nestačil velkým návalům a tak v roce 1721 byly učiněny první kroky ke stavbě velkého zděného chrámu. Na místě starého kostelíku byla postavena zděná kaple zasvěcena Sedmi Tajemstvím Kristovu hrobu.

Stavbu provedli Andreas a George Gans, otec a syn, stavitelé z Krnova. Nádherná fresková výzdoba pochází od brněnského malíře Františka Ecksteina. Vnitřní zařízení bylo postupně pořizováno z četných darů. Pro 54 metrů vysoké věže byly odlity zvony. Jeden ze zvonů byl odlit přímo na Cvilíně. Pro velký počet poutníků byla na Cvilíně zřízena noclehárna a hostinec.

V r. 1786 byl kostel z nařízení císaře Josefa II. uzavřen a měl být zbořen. Byl však vykoupen čtyřmi krnovskými měšťany. Znovu otevření kostela bylo dosaženo v r. 1795, před tím však musela být vystavěna kolonie Mariánského Pole s 18 domy, aby kostel mohl být pro tyto obyvatele otevřen.

V roce 1865 kostel vyhořel. Zvony se žárem roztavily. Varhany Františka Riegra z roku 1855 obyvatelé Krnova naštěstí stihli před požárem uchránit. Opraven byl z veřejné sbírky. Začátkem 70 let 19. století bylo vybudováno 222 schodů z kamene.

Vážně poškozen byl i koncem 2. světové války. Kostel byl však minoritským řádem znovu obnoven. V r. 1950 byl klášter sídlící ve městě zrušen, po r. 1989 znovu obnoven a vrácen Minoritskému řádu následovalo i navrácení

Tradice poutí na Cvilíně je stará více jak 400 let. Od 17. stol. se traduje legenda o léčivé moci obrazu Panny Marie Sedmibolestné, který je umístěn na hlavním oltáři. Kostel je přístupný v době konání náboženských poutí: začínají 30. 4. a končí dušičkovou poutí na počátku listopadu. Mše svaté jsou v tomto období (mimo poutě) každou neděli v 10:00 hodin. Hlavní pouť je v neděli blíže k svátku Bolestné Panny Marie.

V letech 1994 - 1996 byl vybudován poutní dům Sv. Josefa, který slouží především řeholníkům a věřící mládeži.

V roce 2007-2008 došlo k opravě souboru kaplí křížové cesty okolo kostela Panny Marie Sedmibolestné. Investorem rekonstrukce drobných sakrálních staveb je Město Krnov, které je také vlastníkem pozemků a kaplí. Na projekt přispěl Moravskoslezský kraj, občané a firmy Krnova. Do opravených kaplí se také vrátily výjevy křížové cesty, které v nich byly až do 80. let 20. století. Malby přečkaly obě světové války i komunismus, ale neodolaly zlodějům barevných kovů, krátce po sametové revoluci.

Poutní kostel je duchovní perlou Slezska a je přezdíván Slezský krnovský Kopeček.

Trasa:
K poutnímu kostelu se dostanete z centra města po zelené turistické značce, kdy musíte zdolat více jak 200 schodů.

Ke kostelu se dostanete také autem, když z ulice Opavské odbočíte směr Cvilín, a po ulici Nová Cvilínská vyjede až k poutnímu místu. Parkoviště se nachází před Hotelem Cvilín, menší parkoviště u poutního domu

FOTOGALERIE:
Poutni_kostel_3 Krizova_cesta Poutni_kostel_2 Cvilin_schody
 

Poutě na Cvilíně v roce 2016

3. 4.  Neděle Božího Milosrdenství s komunitou Emmanuel, mše sv. v 10.00, po mši adorace, přímluvné modlitby, svátostné požehnání;

4. 4.  Slavnost Zvěstování Páně, mše sv. v 10.15;
24. 4.  Pouť matek v požehnaném stavu ke cti sv. Jany Mollové, mše sv. v 10.00;
8. 5.  Pouť k Panně Marii, Prostřednici všech milostí, mše sv. v 10.00, po mši májová pobožnost;
14. 5.  Pouť k Panně Marii, Snoubence Ducha Svatého, mše sv. v 10.00, po mši pobožnost k Duchu Svatému;
15. 5. Pouť k Panně Marii Fatimské, mše sv. v 8.00 a 10.00;

21. 5. Duchovní obnova na téma: „Ježíši, důvěřuji Ti“;
Program: 10.00 mše sv., 11.30 přednáška, 12.30 přestávka na oběd (z vlastních zásob), 13.30 přednáška, 15.00 adorace s Lurdským požehnáním;
Duchovní obnovu povede P. Jiří Pleskač z Otrokovic;

5. 6. Pouť k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, mše sv. v 8.00 a 10.00;
2. 7.  Pouť děkanátu Krnov, v 17.00 adorace, v 18.00 mše sv., kterou bude sloužit ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz;
24. 7. Pouť řidičů ke cti sv. Kryštofa, mše sv. v 10.00, po mši požehnání dopravních prostředků;
2. 8. Pouť k Panně Marii, Královně andělů z Porciunkule, mše sv. 10.15;
6. 8. Pouť Rytířů Neposkvrněné a čtenářů Immaculaty, v 11.00 křížová cesta, ve 12.00 mše sv., ve 14.00 adorace;
14. 8. Pouť k Panně Marii Nanebevzaté, mše sv. v 8.00 a 10.00;
21. 8. Pouť k Panně Marii Královně, mše sv. v 8.00 a 10.00;
28. 8. Pouť studentů ke cti sv. Josefa Kupertinského, mše sv. v 10.00;
3. 9.  Pouť děkanátu Opava, v 17.00 adorace, v 18.00 mše sv., kterou bude sloužit generální vikář Mons. Martin David;

18. 9. Hlavní pouť Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné, mše sv. v 8.00, 9.00, 11.00, v 10.00 křížová cesta (mši sv. v 11.00 bude sloužit P. Adam Rucki);

28. 9. Pouť ke sv. Václavovi, mše sv. v 10.00;
9. 10. Růžencová pouť, mše sv. v 8.00 a 10.00;
15. 10. Svatohubertská pouť, mše sv. v 10.00;
6. 11. Dušičková pouť, mše sv. v 8.00 a 10.00;
8. 12. Pouť k Neposkvrněné Panně Marii, mše sv. v 10.15;
24. 12. Půlnoční mše sv. ve 21.30;
25. 12. Slavnost Narození Páně, mše sv. v 10.00;
26. 12. Svátek sv. Štěpána, mše sv. v 10.00;
31. 12. Pouť k Panně Marii, Královně míru, ve 22.30 adorace, ve 23.00 mše sv.

Srdečně zveme všechny poutníky též na mše sv., které zde bývají slouženy každou neděli v 10.00. Můžete využít linkového autobusu č. 806, který vyjíždí ze zastávky Autobusové stanoviště v 9.40 a zpět pak v 11.15.

P. Josef Goryl OFMConv.
Štursová 85/2, 794 01 Krnov
tel: 00420 608 888 270
e-mail: krnov@minorite.cz

 

 


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb