Muzeum země Prudnické (část Arsenal)

Muzeum země Prudnické (část Arsenal)

Arsenał neboli Zbrojnice je hlavním sídlem Muzea země Prudnické. Nachází v budově přilehlé k městským hradbám a dvěma baštám z 15. století. Ve středověku se tu ukládaly zbraně. V pozdější době tyto objekty sloužily jako městské vězení, vodojem a ubytovna mládeže. Díky snahám Józefa Wierzyńského a darům občanů Prudniku bylo v roce 1959 slavnostně otevřeno muzeum, které funguje dodnes.

Nyní se v Zbrojnici nacházejí sbírky z oblasti archeologie, etnografie a místní historie nebo umění, které je prezentováno na stálých expozicích. Expozice jsou věnovány mimo jiné historii města Prudnik, dávné slezské kuchyni, přesidlování spojenému se změnou hranic po 2. světové válce. Za povšimnutí stojí také výstava o Stanisławu Szozdovi, známém polském cyklistovi.

Bohaté Etnografické oddělení shromažďuje lidové kroje, předměty používané v domácnostech tohoto regionu a nářadí spojené se zpracováním lnu a tkalcovstvím. Rozšíření budovy zbrojnice a zakrytí nádvoří skleněnou střechou vytvořily důstojný prostor vhodný pro organizování sezonních výstav.


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb