Centrum tkalcovských tradic Prudnik

Centrum tkalcovských tradic Prudnik 

„Město tkalců a ševců“ - tak se před staletími nazýval Prudnik ve spojitosti s nejdůležitějšími řemesly, které byly doménou tehdejšího obyvatelstva. K rozvoji tkalcovství došlo
v 19. a 20. století, zvláště díky rodině Fränklových a Pinkusových, majitelům jedné z největších textilních továren v Evropě. Podniky této vlivné a zámožné rodiny v dobách své slávy zaměstnávaly několik tisíc pracovníků, továrníci byli známí nejen svým bohatstvím, ale také
se zapsali do historie jako filantropové, mecenáši a bibliofilové.

Po válce a změně hranic se podnik přeměnil na závod bavlnářského průmyslu „Frotex“, který také velmi silně ovlivňovalo život již nových obyvatel města. V roce 2011 byla továrna zavřena. Nemění to však nic na skutečnosti, že tkalcovské tradice Prudniku jsou obrovské a vtiskly jasné stopy do obrazu města. Aby se zachránilo dědictví regionu, bylo v roce 2009 slavnostně otevřeno Centrum tkalcovských tradic (Centrum Tradycji Tkackich) jako oddělení Muzea Prudnicka (Muzeum Ziemi Prudnickiej).

Úkolem nové instituce je udržovat a propagovat tradici textilního průmyslu trvající několik století prostřednictvím organizování tkalcovských workshopů, setkání a výstav, které by měly udržovat zanikající tradice. Činnost Centra tkalcovských tradic přesahuje rámec města, čehož jsou příkladem dílny v polsko-českém pohraničí, na nichž si mládež z Prudnika a českého Krnova pěstuje společné dědictví.

Oddělení muzea vzniklo díky využití fondu Evropské unie v rámci projektu „Vytvoření příhraniční materiálové základny na ochranu tkalcovské kulturní tradice Prudniku a Krnova“, který byl realizovaný v obci Prudnik.


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb