Projekty

 Rok 2016

V roce 2016 získalo Turistické informační centrum Krnov finanční podporu ve výši 70 600 Kč z dotačního programu Moravskoslezského kraje "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji". Finance získané z tohoto dotačního programu posloužily na nákup nezbytného vybavení TIC Krnov, jako např. stojan na koloběžky, externí disky či laminátor. Vzhledem k tomu, že TIC Krnov chce v budoucnu dosáhnout certifikace Cyklisté vítáni, byly dále finance z dotačního programu použity na nákup sady základního nářadí pro jednoduchou opravu kol a lepení, jejichž vlastnictví je jednou z podmínek k získání výše uvedené certifikace. Dále byly získané finanční prostředky použity na vzdělávaní pracovníků TIC Krnov - zde se jedná o jazykové kurzy a odborné konference. V neposlední řadě byly finanční prostředky také využity na úhradu členského poplatku A.T.I.C. ČR, jíž je TIC Krnov členem. Díky získaným financím byla také vydána propagační skládačka "Turistická sezóna Krnov 2016" v české a polské mutaci. Skládačku naleznete v sekci "Materiály ke stažení". 

Podmínkou získání dotace byla administrace nového turistického webového portálu Moravskoslezského kraje severnimorava.travel.

moravskoslezsky kraj 2

 


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb