Projekty

Rok 2018

V roce 2018 získalo Turistické informační centrum Krnov finanční podporu z Moravskoslezského kraje v rámci dotačnímu programu "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2018". TIC Krnov získalo finanční podporu v celkové výši 92 200 korun. Tato částka byla použita na úhradu členského poplatku A.T.I.C. ČR, na vydání česko-polské skládačky "Turistická sezóna 2018", která je k dispozici i v elektronické formě v sekci "Materiály ke stažení". Mj. byly finance použity na pokračování v jazykových kurzech angličtiny pro pracovníky TIC Krnov. Za získané finanční prostředky byly dovybaveny elektrokola, které je možné si v TIC Krnov. Jednalo se např. o bezpečnostní přilny, bezpečnostní řetězy se zámky na kola, světla, blatníky, stojany na kola do TIC Krnov. Hrazen byl také pravidelný servis kol.

msk logo

Rok 2017

I v roce 2017 získalo Turistické informační centrum Krnov finanční podporu z Moravskoslezského kraje, a to díky jeho dotačnímu programu "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2017". TIC Krnov získalo finanční podporu v celkové výši 135 tisíc korun. Takto získané finance posloužily na úhradu členského poplatku A.T.I.C. ČR, na vydání skládačky "Turistická sezóna 2017", která je k dispozici i v elektronické formě v sekci "Materiály ke stažení". Mj. byly finance použity na pokračování v jazykových kurzech angličtiny pro pracovníky TIC Krnov. Za získané finanční prostředky bude také pořízena nabíjecí stanice pro elektrokola vč. dvou elektrokol.

msk logo

 

Rok 2016

V roce 2016 získalo Turistické informační centrum Krnov finanční podporu ve výši 70 600 Kč z dotačního programu Moravskoslezského kraje "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji". Finance získané z tohoto dotačního programu posloužily na nákup nezbytného vybavení TIC Krnov, jako např. stojan na koloběžky, externí disky či laminátor. Vzhledem k tomu, že TIC Krnov chce v budoucnu dosáhnout certifikace Cyklisté vítáni, byly dále finance z dotačního programu použity na nákup sady základního nářadí pro jednoduchou opravu kol a lepení, jejichž vlastnictví je jednou z podmínek k získání výše uvedené certifikace. Dále byly získané finanční prostředky použity na vzdělávaní pracovníků TIC Krnov - zde se jedná o jazykové kurzy a odborné konference. V neposlední řadě byly finanční prostředky také využity na úhradu členského poplatku A.T.I.C. ČR, jíž je TIC Krnov členem. Díky získaným financím byla také vydána propagační skládačka "Turistická sezóna Krnov 2016" v české a polské mutaci. Skládačku naleznete v sekci "Materiály ke stažení". 

Podmínkou získání dotace byla administrace nového turistického webového portálu Moravskoslezského kraje severnimorava.travel.

 

 

moravskoslezsky kraj 2

 


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb